Més de 170 sessions

Al Bosc de Lem hi trobaràs 180 sessions per treballar les emocions, els valors i els sentiments a l'aula. 

Cadascuna d'elles inclou un contingut multimèdia i una activitat a punt per treballar.

Hi ha 30 sessions per a cada curs: de 1r a 6è de primària.
PROVA'L GRATIS

Estructura de les sessions

Les sessions dels Bosc de Lem sempre segueixen la mateixa estructura.
1- Observem un contingut

Un contingut multimèdia mostra l'emoció, valor o sentiment que volem treballar a la sessió: còmics, animacions, escenes, seqüències i dibuixos.

2- Dialoguem i reflexionem

Parlem del contingut, dialoguem, empatitzem amb els protagonistes i reflexionem sobre les pròpies vivències. 

3- Posem nom a l'emoció o valor

Responem conjuntament a l'enquesta, on identifiquem l'emoció, el valor o el sentiment mostrat al contingut.
4- Fem l'activitat d'aula

Fem una activitat vivencial i participativa per aprofundir en aquella emoció, sentiment o valor que treballem a la sessió.

5- Ens coavaluem

Per tancar la sessió, fem una valoració conjunta del treball realitzat. Això ens permetrà seguir l'evolució del grup-classe i motivar els infants.

Continguts multimèdia

Els continguts multimèdia que trobaràs a cada sessió, mostren una situació que serveix com a punt de partida per portar a terme l’activitat d'aula.

Els infants empatitzen amb els personatges perquè viuen situacions similars a les dels protagonistes del Bosc de Lem.
PROVA'L GRATIS

Metodologies d'aprenentatge

Les metodologies actives, vivencials i participatives són clau en el desenvolupament de la competència emocional. Al Bosc de Lem hi trobaràs diverses metodologies d'aprenentatge.
Jocs de rol
Potencien les habilitats socials, enforteixen el llenguatge i la capacitat de comunicació, incrementen la creativitat, afavoreixen la capacitat d'anàlisi i fomenten el treball en equip.

Jocs cooperatius
Desenvolupen habilitats interpersonals i estratègies per resoldre conflictes, promouen el respecte envers els altres, ensenyen a compartir responsabilitats i eduquen en la tolerància.

Relaxació
Redueix l'agressivitat, aporta tranquil·litat, fa augmentar la capacitat de concentració i creativitat, afavoreix la visualització, potenciar la seguretat en un mateix/a i millora el control emocional.
Debat a l'aula
Permet que hi hagi intercanvi d’opinions, afavoreix la participació dels infants, potencia el respecte per les opinions dels altres i pel torn de conversa i desperta l’esperit crític.

Dinàmiques de grup
Permeten l'intercanvi d'experiències i sentiments, desenvolupen habilitats d'expressió, afavoreixen el diàleg i faciliten l'apropament entre les persones que hi participen.

Dramatitzacions
Desenvolupen el llenguatge corporal, verbal, plàstic i musical, ajuden a expressar les emocions, potencien la resolució de conflictes i ajuden a interioritzar valors, actituds i normes.

Com funciona?

El Bosc de Lem és una plataforma fàcil, lúdica i intuïtiva que té una dinàmica de videojoc. La classe ha d'anar superant cada sessió per poder accedir a la següent.

Al final de cada sessió el grup es coavalua mitjançant una puntuació que queda reflectida a la taula de progressió de la classe.

D'aquesta manera resulta molt més fàcil motivar els infants a continuar treballant. Més informació +
PROVA'L GRATIS

30 sessions per curs

El Bosc de Lem conté 180 activitats per treballar les emocions, els sentiments i els valors des de primer fins a sisè de primària.

Inclou 30 sessions que permeten cobrir totes les hores d’educació en valors d’un curs escolar.
PROVA'L GRATIS

Coavaluació

Al final de cada sessió el grup-classe es coavalua mitjançant una puntuació que queda reflectida a la taula de progressió de la classe.

S'avaluen dos aspectes: el reconeixement de l'emoció, valor o sentiment treballat i l'actitud del grup al llarg de la sessió.

D'aquesta manera resulta molt més fàcil motivar els infants per continuar treballant.
PROVA'L GRATIS
 • El Bosc de Lem és una material molt adient per treballar les emocions de forma lúdica. Els personatges tipifiquen molt bé diferents maneres de ser i els materials multimèdia són molt atractius. A més, la guia didàctica detalla pas a pas cada sessió.

  Rosi Pons
  Mestra
 • Els meus alumnes gaudeixen de les sessions del Bosc de Lem perquè són diverses, divertides i motivadores. És un material perfecte per treballar les emocions i els valors a l'escola.

  Judit Basagaña
  Mestra
 • És un material molt ben estructurat i pautat. Ofereix situacions molt properes als nens i nenes, en les quals se senten plenament identificats. Per això, és fàcil que s'hi impliquin emocionalment.

  Judit Puig
  Mestra

Prova el Bosc de Lem

Entra i descobreix les activitats gratuïtes que t'hem preparat.

PROVA'L GRATIS


Copyright Llunna Edicions